Aktualności


STOP PRZEMOCY - KONSULTACJA

2017-08-11

STOP PRZEMOCY - KONSULTACJA

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  POMOC ŻYWNOŚCIOWA – podprogram 2017

  2017-08-10

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 16.08.2017 r. rozpoczyna wydawanie skierowań do odbioru żywności - wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Organizacją partnerską programu jest Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, dzięki której pomoc żywnościowa będzie realizowana na rzecz uprawnionych mieszkańców miasta i gminy Okonek.

  Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

  Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:
  1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

  Więcej informacji w załączniku.

  Dołączone pliki:


  KARTA DUŻEJ RODZINY - AKTUALNOŚCI

  2017-08-10

  Informujemy, że od dnia 01.08.2017 r. obowiązują nowe wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny jak i również wzory nowych oświadczeń, które zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W/w wzory dostępne są w zakładce Druki – Karta Dużej Rodziny.
  Ponadto informujemy, że od 1 sierpnia do końca lipca 2019 r. – przez cały rok - dla wszystkich beneficjentów Karty Dużej Rodziny sieć sklepów Lidl oferować będzie specjalne rabaty na szczególnie ważne dla rodzin grupy asortymentowe. Do programu w lipcu dołączyła także firma Komex, która udziela zniżek w sklepach 5-10-15. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9022,wiecej-znizek-dla-rodzin.html oraz https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny na której mogą Państwo sprawdzić, gdzie można skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
  PRZYPOMINAMY także o możliwości składania wniosków o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny.
  Wielkopolska Karta Rodziny, to Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Adresatami Programu są „Rodziny 3+”, czyli posiadające co najmniej troje dzieci.
  Aktualny wykaz zniżek przysługujących posiadaczom Wielkopolskiej Karty Rodziny znajduje się na stronie:
  http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/ w zakładce Partnerzy.


  Wnioski o wydanie:
  • Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
  • Wielkopolskiej Karty Rodziny
  można składać w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, w pokoju nr 7, tel. 67 266 95 28.


  III zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  2017-08-09

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji w załączniku.

  Dołączone pliki:


  NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY – AKTUALIZACJA po zmianie ustaw systemu wsparcia rodzin

  2017-07-27

  Szanowni Świadczeniobiorcy,

  informujemy, że w dniu 26 lipca 2017 r. opublikowano podpisaną dnia 24 lipca 2017 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
  z systemami wsparcia rodzin
  (DZ.U. z 2017 poz. 1428)
  z której wynika między innymi, że:

  OD 1 SIERPNIA 2017 r. NASTĄPI ZMIANA ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, o których informujemy poniżej.

  Do najważniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą: - CZYTAJ W ZAŁĄCZNIKU.

  Dołączone pliki:


  NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

  2017-07-27

  Jak już informowaliśmy wcześniej, z dniem 1 sierpnia rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o świadczenia na okres świadczeniowy 2017/18.

  Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z informacjami i materiałami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  Rodzina 500 plus- MRPIPS


  Rodzina 500 plus- MRPIPS


  Półrocze funkcjonowania Dziennego Domu „Senior - WIGOR”

  2017-07-27

  Minęło pół roku funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Okonku. Dla Uczestników był to czas na zaaklimatyzowanie się, wzajemne poznanie oraz integrację. Dla realizatorów natomiast, stanowiło okres poznawania seniorów, ich możliwości, zainteresowań i oczekiwań.

  Trwająca realizacja założeń programowych oraz bieżące świadczenie usług pozwoliło na dostosowanie form i metod pracy w nawiązaniu do możliwości i oczekiwań Uczestników, wyciagnięcie wniosków
  oraz dalsze planowanie i doskonalenie oferty.

  Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce Dzienny Dom SENIOR WIGOR


  „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE”

  2017-07-04

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku rozpoczął realizację projektu „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Osłonowego MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Edycja 2017, Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Działania projektowe skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Okonek zaplanowano do realizacji
  w okresie czerwiec – grudzień 2017 r. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dotacji MRPiPS oraz budżetu gminy.

  Informacje bieżące z przebiegu realizacji projektu znajdują się w zakładce: "Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny". Zachęcamy do zapoznania się.


  Informacje nt. działalności Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

  2017-07-03

  Fundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2017 r. wznowiła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Więcej informacji w zakładce: "Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny"


  PROGRAM „Za Życiem”

  2017-06-08

  Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.
  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na jej podstawie Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

  Program obejmuje kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego.
  Program zapewnia także koordynację wsparcia, poradnictwa i informacji.

  Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim
  i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ww. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
  i rodzin „Za życiem”.  Więcej informacji w załączniku: Informator „Za Życiem”

  Dołączone pliki:


  III INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY

  2017-05-29

  W dniu 26 maja 2017 r. odbył się III Integracyjny Piknik Rodzinny. Pogoda dopisała, mieszkańcy przybyli licznie, wszyscy uczestnicy bawili się wspaniale. Organizatorom i wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia gratulujemy, a sponsorom dziękujemy.
  Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


   PIKNIK RODZINNY – zapraszamy 26 maja 2017 r.

   2017-05-29

   Serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w III INTEGRACYJNYM PIKNIKU RODZINNYM, który odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) od godziny 10.00 na terenie rekreacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Leśnej 40 w Okonku.
   W programie imprezy przewidziano między innymi konkursy z nagrodami, występy artystyczne, wiele atrakcyjnych zabaw integracyjnych dla dzieci i dorosłych, a także kawiarenkę i grillowanie.
   Organizatorami imprezy pod patronatem Burmistrza Okonka Pani Małgorzaty Sameć, są: Warsztat Terapii Zajęciowej - MGOPS, Okoneckie Centrum Kultury, Przedszkole Niepubliczne „Pszczółka Maja”. Program spotkania uświetnią współorganizatorzy i sponsorzy.
   Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Wspólna zabawa, to okazja do integracji, ale także relaksu i czynnego odpoczynku. Zachęcamy 😊.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    KAMPANIA

    2017-05-29

    Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikowanymi w ramach kampanii informacyjnej "Bezpieczny i aktywny Senior".
    Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

    Więcej informacji na temat kampanii w zakładce: "Dzienny Dom SENIOR-WIGOR"


    KAMPANIA „WYBIERAM POMOC”

    2017-04-18

    Od dnia 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna „Wybieram Pomoc”. Więcej informacji na temat kampanii w zakładce: "Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny"
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji