Menu główne

link do strony: www.niebieskalinia.info

link do strony: www.ciazabezalkoholu.pl

link do strony: www.dobryrodzic.pl

link do strony: www.pajacyk.pl

link do strony: www.116111.pl

Aktualności


STOP PRZEMOCY – KONSULTACJE

2019-02-15

Członkowie okoneckiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeprowadzą cykl konsultacji indywidualnych dla mieszkańców w zakresie praw, obowiązków, form i zakresu pomocy w sytuacji występowania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania i profilaktyki tego zjawiska.
Osoby zainteresowane zapraszamy do korzystania z oferowanej formy wsparcia.

Szczegóły i harmonogram w załączniku.

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2019-01-31

Informacja w sprawie wyboru partnera na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe

Dołączone pliki:


Wydawanie żywności-informacja

2019-01-25

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach 28, 29 i 30 stycznia 2019 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Wydawanie żywności-informacja

2019-01-11

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach 14, 15 i 16 stycznia 2019 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku

Dołączone pliki:


Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe

2019-01-10

Ogłoszenie

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE BURMISTRZA OKONKA

2018-12-31

Informujemy, że w dniu 28.12.2018 r. Burmistrz Okonka ogłosił rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Okonek w 2019 r.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Dołączone pliki:


TELEPORTACJA W ŚWIAT NAUKI I ZABAWY WOLNEJ OD PRZEMOCY – SPOTKANIE Z NAUKĄ

2018-12-27

W ramach realizowanego przez MGOPS w Okonku projektu „PRZEMOC BOLI – PASJA WYZWOLI” (Program Osłonowy MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018, Priorytet IV) w dniach 17 – 18 grudnia 2018 r. zorganizowaliśmy jednodniowy wyjazd dla uczestników projektu do Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku w ramach działania trzeciego „Teleportacja w świat nauki i zabawy wolnej od przemocy”-spotkanie z nauką. Odpowiednio zorganizowane zajęcia miały na celu pobudzenie wśród dzieci i młodzieży aktywności, twórczości oraz „ciekawości świata”. Ponadto miały przyczynić się do stymulacji rozwoju, zainteresowań, stanowiące alternatywę dla zjawisk związanych z negatywnymi zachowaniami, które przyczynią się do odreagowania stresów oraz napięć, propagowania działań rówieśniczych wolnych od przemocy, agresji, miały pobudzić do podejmowania rozwoju własnego oraz otwarcia własnej drogi do wychodzenia z sytuacji trudnych, dysfunkcyjnych, a przez to ochrony siebie. Edukatorzy poprzez kreatywne formy zabawy przenieśli dzieci w świat nauki i niezbadanej natury. W salach: lasu, akwarystycznej, ekologicznej, odnawialnych źródeł energii, wodnej dzieci i młodzież uczestniczyli w warsztatach mających na celu pobudzenie zainteresowania nauką i odkrywaniem świata.
Ponadto w tym samych dniach zorganizowano dla dzieci i młodzieży w w/w Centrum w nowoczesnej sali wykładowej spotkanie z trenerem – specjalistą ds. profilaktyki, który używając nowoczesnych, multimedialnych technik przeprowadził interaktywny wykład na temat sposobów i metod przeciwdziałania przemocy i agresji wśród młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy oraz sposobów ochrony siebie w obliczu takich negatywnych zjawisk.
W realizacji w/w działania wzięło udział 150 dzieci, głównie z 10 Środowiskowych Grupach Wsparcia z miejscowości: Okonek (Grupa I i II), Brokęcino, Lotyń, Węgorzewo, Łomczewo, Lędyczek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec oraz ich opiekunowie, a także pracownicy MGOPS.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce:Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny


Dzienny Dom "Senior-WIGOR"-informacja

2018-12-19

Informacja w sprawie ustalenia kosztu posiłku w Ośrodku Wsparcia Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Okonku.

Dołączone pliki:


ŻYCZENIA

2018-12-17

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Życzymy samych wyjątkowych chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół
przy wigilijnym stole,
a także spokoju w sercu i wiele powodów do uśmiechu
przez cały nadchodzący 2019 rok.
życzą:
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku
Ewa Gubow
z pracownikami.


INFORMACJA

2018-12-12

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 39.2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku z dnia 10 grudnia 2018 r. wyznacza się dzień 15 grudnia 2018 r. dniem pracy od godz. 7.00 do godz. 16.00, a dzień 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.
W związku z powyższym w dniu 24 grudnia 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie Burmistrza Okonka o otwartym konkursie ofert

2018-12-03

Burmistrz Okonka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku dla mieszkańców Gminy Okonek".

Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 r.

2018-12-03

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OKONEK, UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKONKU ORAZ UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR-WIGOR W OKONKU W 2019 R

2018-11-29

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie posiłków dla dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Okonek, uczniów Szkoły Podstawowej w Okonku oraz uczestników Dziennego Domu Senior-Wigor w Okonku.
Więcej informacji w załączniku Zapytanie ofertowe

Dołączone pliki:


Wydawanie żywności-informacja

2018-11-16

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach 19,20 i 21 listopada 2018 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku

Dołączone pliki:


INTERDYSCYPLINARNE SZKOLENIE SŁUŻB POMOCOWYCH

2018-11-09

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Okonku, w dniu 05 listopada 2018 r. w ramach MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BEZ PRZEMOCY, zorganizował szkolenie na temat: „Przemoc w rodzinie, uzależnienia i środki psychoaktywne w myśl obowiązujących przepisów prawa w roku 2018”.
Szkolenie adresowane było do pracowników instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień (m.in. pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu, służby zdrowia, MGKRPA), które miało na celu wyposażenie służb pomocowych w wiedzę na temat nowych rozwiązań stosowanych w ramach działań pomocowych, interwencyjnych oraz profilaktycznych. Łącznie w szkoleniu uczestniczyły 32 osoby. Przedsięwzięcie wynikało z:
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Okonek na lata 2017 – 2020, którego celem głównym jest dążenie do ograniczenia skali i skutków przemocy na terenie miasta i gminy Okonek poprzez m.in. podnoszenie kompetencji lokalnych służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy;
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Okonek na 2018 rok, którego jednym z celów jest podejmowanie działań związanych z udzieleniem pomocy rodzinom, w których występują problemy wynikające z nadużywania alkoholu oraz problemy związane z występowaniem przemocy w rodzinie;
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Okonek na lata 2017-2018, którego celem jest m.in. dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanych tematem zagrożeń związanych z narkomanią, informowanie o dostępnych formach pomocy lokalnej społeczności ;
Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020, którego jednym z priorytetów jest tworzenie regionalnej polityki społecznej, sprzyjającej rozwiązywaniu problemów rodzin dotkniętych przemocą oraz wpływanie na podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problematyki przemocy: form, rodzajów i jej skutków.

Szkolenie poprowadził Pan Aleksander Szczepański – emerytowany funkcjonariusz policji, specjalizujący się w problematyce przeciwdziałania agresji i przemocy oraz uzależnień.


PRZEMOC BOLI – PASJA WYZWOLI” - Program Osłonowy MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018

2018-10-25

W ramach realizowanego przez MGOPS w Okonku projektu „PRZEMOC BOLI – PASJA WYZWOLI” Program Osłonowy MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018 (Priorytet IV) w miesiącu październiku i listopadzie w ramach działania drugiego „Szuflada osobowości” - cykl spotkań z pasja organizowane są zajęcia w formie spotkań z ciekawymi ludźmi obdarzonymi pasją, w formie prelekcji, pokazów, zajęć dla dzieci i młodzieży. Spotkania te umożliwią dzieciom poznanie rzeczywistości w atrakcyjny oraz twórczy sposób. Ponadto ukazują dzieciom jak szeroki jest wachlarz aktywności, oraz że warto jest rozwijać swoje zainteresowania, pasje, co daje szansę na budowanie poczucia własnej wartości i ucieczkę od kompleksów dotykających młodych ludzi w związku z nie dostrzeganiem perspektyw.

W ramach działania organizowane są zajęcia prowadzone przez:
1/ strażaków–ratowników
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu (dzieci poznają pracę strażaka–ratownika, zasady postępowania w wypadku zagrożenia, zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz dowiadują się o zasadach wstępowania w szeregi oraz realizowania się w roli strażaka-druha OSP);
2/ instruktora muzycznego Okoneckiego Centrum Kultury (dzieci poznają instrumenty muzyczne oraz nowoczesne metody i techniki tworzenia muzyki, mają możliwość gry na „bum-bum-rurkach” oraz stworzenia własnego utworu, dowiadują się jakie możliwości daje odkrywanie i rozwój talentów muzycznych oraz poznają możliwości jakie daje współczesna technika w rozwoju zainteresowań muzycznych);
3/ instruktora kultury Okoneckiego Centrum Kultury (organizowane jest „kino objazdowe” dzięki czemu dzieci mogą w świetlicy w swojej miejscowości uczestniczyć w seansie filmowym, poczuć namiastkę atmosfery prawdziwego kina, dzieci poznają co to jest casting, kto pracuje przy produkcji filmu, jak należy pokierować swoją edukacją by w przyszłości pracować przy tworzeniu sztuki filmowej);
4/ trener zajęć ruchowych (organizowane są zajęcia p.n. „Głód ruchu” w ramach których dzieci poznają rodzaje i elementy tańca indywidualnego i zespołowego, sposoby aktywności ruchowej np. jogging, pilates, aerobik, nordic-walking, otrzymują wskazówki praktyczne do podejmowania własnej aktywności fizycznej i rozwoju w tym zakresie, a także dowiadują się o możliwościach rozwijania predyspozycji fizycznych i korzyści z nich płynących).

Zajęcia prowadzone są w 10 Środowiskowych Grupach Wsparcia z miejscowości: Okonek (Grupa I i II), Brokęcino, Lotyń, Węgorzewo, Łomczewo, Lędyczek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec. W zajęciach uczestniczy blisko 150 dzieci.


Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzeń w zakładce:Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny


INFORMACJA

2018-09-18

W związku z realizacją programu FEAD 2018-2019 informujemy, iż Caritas w Okonku od dnia 16.09.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. przyjmuje skierowania od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę w godzinach 10-11 w salce Caritas przy plebanii w Okonku ul. Niepodległości 54. Wydawanie żywności odbędzie w październiku tj. po otrzymaniu dostawy. Informacje o wydawaniu będą dostępne na stronie internetowej MGOPS, oraz na profilu Facebook: Parafia Okonek, jak również poprzez ogłoszenia na mszach w kościołach i tablicach informacyjnych.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji